Informace


Na hraně mysli je Český Minecraft film natočený mým kamarádem SportymFrostym. Film je pojat ve stylu filmu Inception (Počátek), dokonce i některé dialogy ve filmu jsou přímým úryvkem z filmu Inception. Ačkoliv jsem ve filmu neúčinkoval, tak jsem měl možnost nahlédnout do pár částí postprodukce a musím říci, že Sporty si s tím dal opravdu velikou práci.

Pokračovat ve čtení